Bezpečný Nymburk

O bezpečí ve městě se starají městští strážníci, státní policisté, dobrovolní a profesionální hasiči. Nymburk má zdravotní záchrannou službu i nemocnici, radnice krizový štáb. Každý občan by si měl všímat možných rizik a starat se o bezpečí své i svých blízkých, být pozorný k okolí. Podle odborníků je prevence půl zdraví a půl problémů. Proto připravilo město pro občany web Bezpečný Nymburk, na kterém přehledně a aktuálně najdou mapy aktuálních uzavírek, místa zvýšeného výskytu kriminality i důležité kontakty a postupy.

Od 1. září 2015 slouží tento web občanům, kteří zde kromě aktuálních informací najdou prostor pro své postřehy, stížnosti, dotazy a upozornění na poničená místa. Mohou také pomoci v pátrání svým svědectvím nebo hlášením. Dynamické mapy pružně reagují na reálné dění v ulicích města, zobrazují uzavírky i plánované policejní dopravní kontroly. Přinášíme policejní zprávy a ukazujeme lokality, kde došlo například k nejvíce krádežím v určitém období.

Ing. Tomáš Mach Ph.D. - starosta Nymburka
„Chtěli jsme vytvořit společný prostor, kam bychom soustředili vše kolem bezpečí ve městě, protože bezpečí vnímám jako základ spokojeného života rodičů, dětí, nás všech. Frekventovaná místa budou snímána on-line kamerou, ať mají přehled i  samotní občané například o dění na Náměstí Přemyslovců. I tímto krokem jdeme vstříc občanům a bližší komunikaci s nimi. Především jejich zájmem je vlastní bezpečnost a my maximálně uvítáme, když budou web pravidelně sledovat a spoluvytvářet svými příspěvky,“ představil projekt starosta (dnes již bývalý) Nymburka Ing. Tomáš Mach.
Překladač:

fcb-logo

Tísňová čísla