Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek

Projekt je spolufinancován z dotace prevence kriminality

Rezervace termínu v textu níže.

Jak to vlastně funguje?
 • Jízdní kolo je na několika místech označeno speciálním roztokem s mikrotečkami, které mají specifický kód. Označené kolo je zaevidováno v mezinárodním registru REFIZ
 • Toto značení je pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí pod UV světlem, kde značení světélkuje
 • Kód na mikrotečce se jednoduše přečte pomocí příručního mikroskopu
 • Podle kódu policie zjistí majitele, který je registrován v mezinárodní databázi
 • Označovací látka nijak nepoškozuje povrch označovaného předmětu


Chci své kolo označit syntetickou DNA?
 • Jízdní kolo či invalidní vozík si mohou nechat zdarma označit občané starší 15 let v průběhu května až října 2019 v předem stanovených termínech
 • Forenzní značení je prováděno Městskou policií Nymburk ve spolupráci s koordinátorem Komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce
 • Zájemci o značení si musí zarezervovat termín v rezervačním systému na těchto stránkách
 • Ve stanoveném termínu se zájemce dostaví na Městský úřad v Nymburce, Náměstí Přemyslovců 163, ohlásí se zvonkem u hlavního vchodu na Městské policii Nymburk a bude mu otevřen boční vchod z ulice Boleslavská (vedle Formanky u Řeháků). Kolo či invalidní vozík musí být čisté a suché. Na špinavé a mokré kolo nelze speciální směs aplikovat!!!
 • Pro evidenci musí zájemce předložit občanský průkaz a doklad o nabytí kola či kompenzační pomůcky (případně čestné prohlášení o vlastnictví – vystavuje se na místě). Na místě se podepisuje souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Označovaný předmět musí mít čitelné výrobní číslo (nebo doklad o koupi), jinak nemůže být označen
 • Vlastní označení a registrace jednoho kola trvá zhruba 30 minut
 • Označený předmět schne patnáct minut a je nutné ho nechat 24 hodin v suchu z důvodu zatvrdnutí aplikované technologie
 • Zjevně technicky nezpůsobilé kolo či vozík není možné označit
 • Forenzní značení je pouze pro fyzické osoby
 • V případě nepříznivého počasí (deště, teplota pod 10 stupňů Celsia) bude termín značení přeložen na jiný termín (hrozí znehodnocení značení)
Důležité upozornění!!! V případě mimořádných úkolů nebo neodkladného odvolání strážníků Městské policie Nymburk do terénu, může být termín forenzního značení zrušen. O tomto bude zájemce informován a bude mu nabídnut náhradní termín.

Ochrana jízdního kola?
 • V případě, že je Vám odcizeno jízdní kolo či invalidní vozík, které jsou označeny syntetickou DNA, nezapomeňte nahlásit krádež Policii ČR a Městské policii v Nymburce. Na Městské policii Nymburk je třeba nahlásit i změnu majitele
 • Více informací o forenzním značení na www.forenzniznaceni.cz
 • Pokud máte dotaz ohledně forenzního značení v Nymburce, pište na michal.brabec@meu-nbk.cz
 • Tato preventivní technologie je podporována Ministerstvem vnitra ČR, uznávána Kriminalistickým ústavem Policie ČR, aktivně využívaná Policií ČR a obecní policií
 • Opatření je financováno z dotace Ministerstva vnitra a z rozpočtu města Nymburk
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla