Definice vraku

Dle §19, odst. 2, písm. g), zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je zakázáno:

odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen "vrak")

Dle §19c, odst. 2, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost odstranit vrak vozidla, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla