Přijímací řízení

Policejní kemp

 • Nábor ke Středočeské policii probíhá výlučně formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním středisku v Sadské, ul. Lázeňská čp. 1152.
 • Nábor se zahajuje testy osobní způsobilosti (psychotesty), které se skládají ze dvou částí. První část proběhne před vlastním kempem v budově Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v Praze 5 - Zbraslav, ul. Na Baních 1535. Absolvování první fáze je podmínkou pro zařazení do kempu. Druhá část vyšetření osobnostní způsobilosti je součástí policejního kempu.
 • Kemp dále zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření.
 • Během kempu je zdarma zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět. Doporučuje se mít uzavřené úrazové pojištění.

Psychotesty

 • Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Psychologický posudek platí 2 roky (v případě zamítavého posudku se můžou testy opakovat nejdříve po 2 letech).

Fyzické testy

 • Fyzická způsobilost se prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř cviků a obsahují člunkový běh, klik, celomotorický testběh na 1000 metrů. Ti, kteří testy úspěšně projdou, obdrží osvědčení s platností na 3 roky. Správné provedení všech cviků lze nalézt na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (http://www.policie.cz/video/informace-pro-uchazece-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-prislusnika-pcr.aspx).

Zdravotní způsobilost

 • Zdravotní způsobilost k výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.

Základní odborná příprava

 • Poskytuje po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR vědomosti a dovednosti, rozvíjí schopnosti a postoje policejních kadetů, učí je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.
 • Trvá 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené.
 • Skládá se z měsíční nástupní přípravy uskutečněné ve Školním policejním středisku v Sadské a školní části realizované zčásti v některém vzdělávacím zařízení Policie ČR (Holešov, Brno, Praha) a zčásti ve Školním policejním středisku v Sadské (jedná se o denní studium od pondělí do pátku a o řízenou praxi na určeném organizačním článku Policie ČR)
 • Každá část základní odborné přípravy má předepsaná kritéria k úspěšnému absolvování, celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou.

Další vzdělání

 • V rámci profesního vzdělávání policistů je vytvořen systém kvalifikační přípravy a další odborné přípravy.

Policejní akademie České republiky

 • Poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program
 • Více informací o Policejní akademii České republiky, včetně vzorů přijímacích testů, je uchazečům k dispozici na internetové adrese: www.polac.cz.
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla