Územní odbor Nymburk

Obvodní oddělení (služba pořádkové policie)

 • provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti
 • zajišťuje obchůzkovou a hlídkovou činnost
 • zajištuje ochranu veřejného pořádku

Dopravní inspektorát

 • zajišťuje dohled nad bezpečností silničního provozu
 • prošetřuje a dokumentuje dopravní nehody

Pořádková jednotka

 • plní specifické úkoly při ochraně bezpečnosti osob a majetku (např. fotbalová utkání v Mladé Boleslavi a Příbrami)
 • speciální výstroj, výzbroj a výcvik

Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV)

 • detektivové SKPV získávají ze zájmového prostředí informace k trestné činnosti
 • vyšetřovatelé SKPV provádějí procesní úkony podle trestního řádu (výslechy, rekognice, vyšetřovací pokusy, rekonstrukce apod.)
 • zjišťují informace na místě činu

Oddělení kriminalistické techniky

 • komplexní dokumentace místa činu
 • vyhledávání a zajišťování forenzních stop
 • zkoumání zajištěných stop v laboratorních podmínkách

Skupina případových analýz

 • vytváření případových analýz pomocí softwarových nástrojů
 • získávání informací z informačních systémů policie
 • finanční šetření k zájmovým subjektům
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla