Radní se setkali s občany - Všechlapský vrch 8. června 2017

Vloženo: 13.06. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

Na setkání s vedením města a zástupci Městské policie Nymburk, na Všechlapském vrchu, přišlo okolo dvaceti místních obyvatel. Poslední předprázdninové setkání začalo v 17 hodin na dětském hřišti a dále vedlo ulicemi Železničářů, Všechlapská a Velelibská.

Starosta PhDr. Pavel Fojtík zahájil setkání a přivítal všechny občany, kteří přišli v této lokalitě. „Vítám všechny přítomné u vás na Všechlapském vrchu na dalším letošním setkání občanů s vedením města. Přišli jsme sem, pro všechny vaše připomínky a postřehy protože právě vy znáte svou lokalitu nejlépe. Všechny vaše připomínky a poznatky jsou pro nás velmi důležité, všechny si zapíšeme a následně je budeme řešit,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Dále zmínil požadavky z předchozího setkání a novinky týkající se této lokality. Informace se vztahovaly k pozemku za dětským hřištěm a za sáňkařským kopcem. Ten je především využíván k pálení čarodějnic a je v majetku obce Dvory. Město zvažuje možnost odkupu pozemku a současně řeší i jeho následné využití. Další informací bylo zjednosměrnění ulice Velellibská jak vyplynulo z předchozího setkání v lokalitě. V této záležitosti pan starosta informoval o podniknutých krocích a o tom, že již bylo vydáno oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu v této ulici. Jedním z  požadavků bylo i lepší pokrytí městského rozhlasu, kde již je hotová projektová dokumentace a do konce března příštího roku by měl být rozhlas hotov. Zlepšení zaznamenali obyvatele i v autobusové dopravě, kde je pro ně nyní více spojů a bylo tak vyhověno požadavkům z předchozího setkání. V řešení je i napojení cyklostezky (u obchvatu) na Bobnice.

Zásadní připomínky a postřehy se vázaly ke kultivaci zeleně, čištění kanalizace, svozu odpadu, cyklostezce, běžné úpravě komunikací a úklidu. Z těchto témat již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a udržovat jej čisté a příjemné pro život občanů dané lokality.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Mohou sem zároveň psát své dotazy a najdou zde i aplikaci na webu Technických služeb města Nymburk, kam lze vkládat text a fotografie problematického místa či závady.

Setkání radních s občany 2017 pokračují 14. září v lokalitě Zálabí (sraz před restaurací Žofín). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla