Radní se setkali s občany - U hřbitova 5. října 2017

Vloženo: 09.10. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

Starosta města PhDr. Pavel Fojtík společně s místostarostou Ing. arch. Janem Ritterem přivítali občany, kteří dorazili na místo setkání u hlavního vstupu na hřbitov. Setkání začalo v 17 hodin a vedlo ulicemi Lipová, Ve Vilách, Na Tržišti a Vagónka. Na setkání, opět po roce, přišlo okolo deseti obyvatel se svými připomínkami, dotazy a nápady.

Starosta zahájil setkání, přivítal všechny přítomné a představil zástupce města i Městské policie Nymburk. „Všechny vás vítám opět po roce na setkání v této lokalitě. Přišli jsme sem, abychom zjistili, co vše je potřeba zlepšit od minulého setkání. Děkujeme za všechny vaše poznatky, stížnosti a nápady, které si zapíšeme a budeme je řešit. Při setkání v roce 2013 nikdo nevěřil v rekonstrukci Lipové ulice a ta nyní probíhá. Některé úkoly jsou dlouhodobé a jejich řešení složitější, než se na první pohled zdá,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Občané měli mnoho otázek ohledně rekonstrukce Lipové ulice, což je největší probíhající akce v lokalitě. Zástupci vedení města hovořili o rekonstrukci ulice, přiblížili projekt, její budoucí podobu a jednotlivé etapy stavby. Nejprve se bude jednat o úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova. Rovněž informovali o termínech dokončení (duben 2018) a o spolupráci s firmou Vodovody a Kanalizace Nymburk, a. s., která provede výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k jednotlivým domům.

Hlavní témata byly: probíhající rekonstrukce a budoucí vzhled ulice Lipová, zapáchající, propadlá a nedostačující kanalizace v této lokalitě.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Nebo na webových stránkách města najdou odkaz do aplikace pro hlášení závad, nedostatků a návrhů na zlepšení prostředí ve městě. Odkaz do aplikace najdete v sekci OTEVŘENÁ RADNICE. http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=55

Setkání radních s občany 2017 pokračují 26. října v lokalitě Sídliště Drahelice (sraz u cukrárny Jahůdka). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla