Detail aktuality

28.04. 2017

Svatý Florián otevře pro veřejnost hasičské stanice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk a Hasičský záchranný sbor Správy železniční dopravní cesty, s.o., jednotka požární ochrany Nymburk připravili na

čtvrtek 4. 5. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin na hřišti za požární stanicí výstavu hasičské a policejní techniky a ukázky činností složek Integrovaného záchranného systému a dalších záchranářů.

Leták zde

Svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.

V letošním roce vychází svátek sv. Floriána na čtvrtek 4.5., což je ideální příležitost, aby otevření hasičských stanic využily k návštěvě především děti ze základních a mateřských škol. Nejinak tomu bude i v Nymburce.

Návštěvníci například shlédnou výcvik speciálně vycvičených psů Policie ČR i psů hasičů zařazených do USAR Teamu, ukázku práci členů lezecké skupiny, ukázky použití přenosných hasících přístrojů, ukázku hašení požáru osobního automobilu či „jen obyčejného“ oleje na pánvi v kuchyni, ukázku vyproštění zraněných osob z havarovaného vozidla a další..., a samozřejmě zejména používané věcné a technické prostředky a mobilní techniku.

Věříme, že se počasí umoudří a srdečně zveme!

Obrázky:

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla