Detail aktuality

18.05. 2017

Oznámení o zahájení stavebních prací – RPS Nymburk – Regenerace panelového sídliště Drahelice – VI. etapa.

Oznamujeme Vám, že v měsících červnu až říjnu tohoto roku budou v ulicích Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovické a Okružní probíhat stavební práce na rekonstrukci VI. etapy revitalizace sídliště Drahelice.
V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.

Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v lokalitě sídliště na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. V době výstavby budou přístupy do bytových domů a svoz komunálního odpadu zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou.
Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části sídliště, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby VI. etapy v prostoru nových parkovacích stání, vybudovaných v I., II., III., IV. a V. etapě revitalizace sídliště (obě strany ulice Letců R.A.F. a ulice Gen. A. Sochora, ulice Jurije Gagarina, ulice Ivana Olbrachta a část ulice Karla Čapka), popřípadě v bočních ulicích mimo dosah staveniště.
Případné nejasnosti doporučujeme řešit individuálně se stavbyvedoucím zhotovitele, firmy MATEX HK s.r.o. Hradec Králové, panem Martinem Tomsem, mob. 602 392 424, popř. s technickým dozorem stavebníka, společností KIPS Nymburk s.r.o., Ing. Jiřím Friedelem mob.:739 043 051 nebo panem Ladislavem Ambrožem, mob.: 605 802 664.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla