Detail aktuality

17.09. 2015

SRÁŽKA OSOBNÍHO VLAKU S CYKLISTOU

K tragické dopravní nehodě došlo v úterý 15.9.2015 ve večerních hodinách v Nymburce u pivovaru. Třiašedesátiletý cyklista dle předběžného šetření nerespektoval výstražné světelné i zvukové zařízení železničního přejezdu včetně spuštěných závor a koleje přecházel i s jízdním kolem v době, kdy místem právě projížděl vlak. Následně došlo ke střetu, kdy na místo přivolaný lékař po neúspěšné resuscitaci konstatoval smrt. Provoz na trati byl zastaven více jak na dvě hodiny, stejně tak byla omezena silniční doprava směrem na Sadskou. Případ je dále v šetření nymburských kriminalistů. Žádáme případné svědky celé události, aby kontaktovali tísňovou linku 158.

Železniční přejezdy


Policisté upozorňují všechny řidiče včetně cyklistů:

Před železničním přejezdem si vždy počínejte zvlášť opatrně, zejména se přesvědčte, zda opravdu můžete železniční přejezd bezpečně přejet. Před železničním přejezdem je cyklista povinen se přesvědčit, zda na přejezd může vjet. To neplatí pouze tehdy, bliká-li na přejezdovém signalizačním zařízení bílé světlo.

Na železniční přejezd je zakázáno:
• vjíždět, je-li dáváno znamení „Stůj!“jedním nebo dvěma červenými střídavě kmitajícími světly
• je-li dávána zvuková výstraha houkačkou nebo zvonkem, začínají-li se sklápět nebo jsou-li již sklopeny závory
• dává-li pracovník dráhy znamení
• je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak

Je-li na přejezd zakázáno vjíždět, řadí se před ním řidiči v tom pořadí, v jakém přijeli.
Železniční přejezd je označen dopravními značkami:
• „Železniční přejezd bez závor“
• „Železniční přejezd se závorami“
• „Návěstní desky“
V těsné blízkosti železničního přejezdu bez závor jsou dopravní značky:
• “Výstražný kříž pro železniční přejezd bez závor jednokolejný“
• „Výstražný kříž pro železniční přejezd bez závor vícekolejný“
Všechny uvedené dopravní značky jsou umístěny vždy po obou stranách vozovky. Je-li před železničním přejezdem dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, je cyklista povinen zastavit před přejezdem na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na obě strany železniční tratě.
Za porušení shora uvedeného hrozí bloková pokuta až do výše 2,5 tisíce korun a 7 trestních bodů ze systému bodového hodnocení řidičů.
Použitý zdroj: Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích a o změně pozdějších předpisů.

Obrázky:

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla