Detail aktuality

05.11. 2015

Strážníci kontrolovali parkování v Dlouhé třídě

V průběhu měsíce října se strážníci zaměřili na špatné parkování v Dlouhé třídě. V této ulici se řidiči dopouští několika přestupků. Pokud procházíte touto jednosměrnou ulicí z Boleslavské třídy, hned na kraji po pravé straně je umístěna dopravní značka „ zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“. Když zde nepozorný řidič zastaví ještě k tomu v křižovatce, ulice je hned částečně zneprůjezdněna. Další převážnou částí ulice jsou vyhrazená parkovací místa pro držitele parkovacích karet A,B. Poslední částí Dlouhé třídy, kde dochází k častým přestupkům, je chodník u křižovatky s Palackého třídou. Zde si řidiči odváží zaparkovat i celým vozidlem na chodníku.

Během měsíce října zjistili strážníci v této ulici 66 přestupků. Ve 46 případech vyřešili strážníci přestupek na místě nebo se řidič dostavil k jeho vyřešení na služebnu městské policie. Dva řidiči na místě se spácháním přestupku nesouhlasili a budou postoupení ke správnímu řízení. Ke správnímu orgánu budou postoupeni i ti, kteří se záměrně ve stanovené třídenní lhůtě na služebnu městské policie nedostavili.
Strážníci upozorňují na to, že přestupek nedovoleného stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, může být řešen na místě blokovou pokutou do 2 000,- Kč. Městská policie doporučuje řidičům, aby k parkování vozidel v centru města plně využívali parkoviště na Náměstí Přemyslovců, Pod Eliškou a Na Rejdišti.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla