Aktuality - archiv

Strážníci zjistili havárii vody na sídlišti

27.11. 2015

Městská policie zjistila dne 25.11.2015 při kontrole sídliště, že na křižovatce ul. J. Gagarina a Mládežnická před čp. 1980 tryská ze země voda. Strážníci ihned kontaktovali pracovníky firmy Vodovody a kanalizace, kteří havárii odstranili.

Strážníci kontrolují neoprávněné nakládání s odpadem

16.11. 2015

Dne 16.11.2015 v 10:45 hodin si všiml operátor kamerového systému, že u separačního dvora vyhazuje osoba papír z kontejneru. Strážníci se ihned dostavili na místo, zjistili totožnost osoby a vyzvali ji, aby nepořádek ihned uklidila. Městská policie upozorňuje občany na zákaz vyndávání předmětů ze sběrných kontejnerů, jejich odnášení z místa a na zákaz odkládání odpadků vedle sběrných kontejnerů. Za tento přestupek může městská policie uložit blokovou pokutu do 5000,- Kč.

Strážníci řešili podomní prodej

11.11. 2015

Případ zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Nymburka řešili dne 10.11.2015 městští strážníci. Na linku 156 oznámil občan ze sídliště, že v panelovém domě nabízí dva mladíci levnou elektřinu. Oznamovatel své oznámení o přestupku doložil fotografiemi, které pořídil. Díky jeho příkladnému přístupu k dané problematice se strážníkům podařilo zjistit totožnost čtyř osob, které podomní prodej nabízely. Porušení Nařízení města Nymburk, které platí od 1.9.2015, bude předáno odboru správních činností k projednání

Strážníci kontrolovali parkování v Dlouhé třídě

05.11. 2015

V průběhu měsíce října se strážníci zaměřili na špatné parkování v Dlouhé třídě. V této ulici se řidiči dopouští několika přestupků. Pokud procházíte touto jednosměrnou ulicí z Boleslavské třídy, hned na kraji po pravé straně je umístěna dopravní značka „ zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“. Když zde nepozorný řidič zastaví ještě k tomu v křižovatce, ulice je hned částečně zneprůjezdněna. Další převážnou částí ulice jsou vyhrazená parkovací místa pro držitele parkovacích karet A,B. Poslední částí Dlouhé třídy, kde dochází k častým přestupkům, je chodník u křižovatky s Palackého třídou. Zde si řidiči odváží zaparkovat i celým vozidlem na chodníku.

Mladík jezdil na skútru po běžecké dráze

29.10. 2015

Sváteční večer 28.10.2015 si rozhodl zpestřit jízdou na skútru po běžecké dráze na hřišti u hasičů šestnáctiletý mladík. Městští strážníci zjistili, že mladík, který jede na skútru své matky, nevlastní řidičské oprávnění a matka o jeho jízdě částečně ví. Případ si na místě převzala Policie ČR.

image image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla