Aktuality

Strojní čištění komunikací

13.04. 2021

foto-přehled

V měsíci dubnu začalo ve městě každoroční strojní čištění komunikací. V úterý dne 13.4.2021 v 8 hodin vyjel čistící vůz technických služeb do Palackého třídy (v úseku Velké Valy – hlavní nádraží) a do ul. U Nádraží. V čištění mu v tu dobu bránilo 23 zaparkovaných osobních automobilů, jejichž řidiči porušili dopravní značku „zákaz zastavení“. Všechny zjištěné přestupky strážníci zadokumentovali a oznámili příslušnému správnímu orgánu. Strojní čištění bude dále pokračovat v pátek dne 16.4.2021 v ul. Petra Bezruče, Bobnická a U Vlečky.

Uzávěra komunikace - Uzavírka ulice Pražská

12.04. 2021

foto-přehled

Z důvodu opravy železničního přejezdu P10080, bude od pondělí 19. dubna do 28. dubna 2021 uzavřena ulice Pražská, a to pouze v místě železničního přejezdu. Objízdné trasy budou značeny.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Částečná uzavírka v ulici Kostomlátecká

12.04. 2021

foto-přehled

Z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky, bude od pondělí 19. dubna do 30. dubna 2021 částečně uzavřena ulice Kostomlátecká. Bude volný jeden jízdní pruh na semafory.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Odstávka pitné vody Nymburk - Habeš (Změna doby)

08.04. 2021

foto-přehled

Upozorňujeme, že z důvodu havárie uzávěry na vodovodní přípojce bude dnes 8. 4. 2021 od 10 hodin do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody v Nymburce - Habeš. Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Mapa odstávky pitné vody-Nbk Habeš

Upozorňujeme na úpravu provozu v Soudní ulici

01.04. 2021

foto-přehled

Z důvodu provádění stavebních prací na SZŠ a VOŠ Nymburk, bude od 6. dubna 2021 do 1. října 2021 omezen provoz v ulici Soudní. Omezení bude platit v prostoru před zdravotnickou školou, ve které bude probíhat půdní vestavba učeben.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Uzavírka části ulice 2. května

31.03. 2021

foto-přehled

Upozorňujeme, že z důvodu provádění rekonstrukce plynovodního řadu a přípojek je v termínu od 6. dubna do 7. května uzavřena část ulice 2. května.

Uzavírka a objízdná trasa, stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu v ulici za Žoškou

31.03. 2021

foto-přehled

Upozorňujeme, že z důvodu uložení kabelového vedení dojde ve dnech od 6. dubna do 7. května k přechodné úpravě provozu v ulici Za Žoskou.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Omezení průjezdnosti v Jičínské ulici

29.03. 2021

foto-přehled

Z důvodu havárie inženýrských sítí, v pondělí 29. března, upozorňujeme na úplnou uzavírku v Jičínské ulici, a to v úseku mezi ulicemi Komenského a 28. října. Na odstranění závady se pracuje. Dopravní omezení se předpokládá do konce tohoto týdne. O případných změnách vás budeme informovat.

Revitalizace zeleně - cyklostezka - PROSÍME O POZORNOST

23.03. 2021

Dnes proběhl kontrolní den k první etapě revitalizace zeleně. Byly označeny stromy a s hlavním kácením na cyklostezce by se mělo začít zítra. S tím je spojené omezení pohybu v místě od hasičárny až po ústí potoka do Labe.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavření ulice Luční

19.03. 2021

foto-přehled

Upozorňujeme, že z důvodu provádění stavebních prací na výstavbě plynovodní přípojky pro č. p. 2158/3 dojde ve dnech od 31.03.2021 do 08.04.2021 k úplné uzavírce ulice Luční.

Objízdné trasy a místo uzavírky

1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla