Aktuality

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

12.09. 2022

foto-přehled

Do celorepublikového projektu, který je realizován pravidelně na začátku školního roku, se zapojili i policisté z Územního odboru Nymburk. Hned první den nástupu dětí do škol, hlídkovali u přechodů pro chodce právě v blízkosti školy a dohlíželi na bezpečné přejití vozovky. Akce probíhala ještě i po celý minulý týden, kdy ve středu 7. 9. 2022 policisté z Dopravního inspektorátu Nymburk, společně s policejní preventistkou navštívili Základní školu v Kostelní Lhotě. Nejprve společně vyzkoušeli děti u přechodu pro chodce, zda znají pravidlo rozhlížení se a v případě správné odpovědi pak byly odměněny reflexní páskou nebo přívěškem. Poté s dětmi první, druhé a třetí třídy besedovali na téma „Bezpečně v dopravě“. „Druháčkům a třeťáčkům“ byly předány pracovní sešity „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, které budou s paní učitelkou společně vyplňovat v rámci učebních hodin prvouky. Na konci školního roku se za dětmi opět vydáme, abychom zjistili, co vše se stihly naučit.

Policisté navštěvovali děti na dětských táborech

12.09. 2022

foto-přehled

Kromě nezapomenutelných zážitků z ukázek různých složek Policie ČR si děti odnesly vždy nějakou preventivní maličkost.

V průběhu měsíců července a srpna navštívili policisté z Územního odboru Nymburk hned několik letních a příměstských táborů po celém okrese. Jedním z nich byl například dětský tábor v Chotěšicích, který pořádá spolek Sebeobrana Poděbrady. Policisté z OHS Milovice dětem předvedli svou výstroj a výzbroj, mohly nahlédnout do policejního vozidla a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o policejní práci.
Ve spolupráci s BESIP se na příměstském táboře „Danův kemp“ v Nymburce, který byl pořádán v třech týdnem za sebou, vystřídalo hned několik policejních služeb. Vždy za přítomnosti policejní preventistky, která s dětmi hovořila na téma „Bezpečné prázdniny“ a „Bezpečně u vody“. O dynamické ukázky a zpestření programu se pak postaral policejní psovod se služebním psem, nebo policisté prvosledových hlídek. Někteří odvážlivci se oblékli i do ringo obleku a vyzkoušeli tzv. „na vlastní kůži“ zadržení policejním psem. Ze strany BESIP byla pro děti připravena dráha, kterou musely na kole projet.
Za dětmi s příměstského táboru Polaban Nymburk se pro změnu přijeli podívat policisté z Poříčního oddělení Labe. Kromě představení práce potápěče a vůbec celé činnosti poříčního oddělení, se děti za odměnu mohly provést na policejním člunu.
Tábor v Jizbicích, pořádaný spolkem Centrum pro všechny, byl laděn do tématu ARMY. Modelová situace za účasti policejního psovoda byla proto dost akčně založená. Děti v rámci uvedeného tématu pátraly v lese po podezřelém muži, když byl na místo vyžádán právě policejní psovod a za pomoci svého čtyřnohého parťáka pak došlo k vypátrání a následnému zadržení pachatele – figuranta.

Nesmíme zapomenout ani na účast na příměstských táborech v Poděbradech, kde se stejně prezentovaly složky služební kynologie, nebo výstroj a výzbroj policejních hlídek, včetně služebních vozidel.

Podle reakcí všech dětí se dá usuzovat, že přítomnost mužů a žen zákona byla pro ně přínosem a velkým zpestřením běžného programu. Možná se s některými z nich policejní preventistka potká v rámci realizace preventivních projektů v běžném školním roce. Popřípadě příští rok o prázdninách na dalších příměstských táborech.

Prověřování výroků představitele města ukončeno

12.09. 2022

foto-přehled

Okresní státní zastupitelství v Nymburce podmíněně odložilo podání návrhu na potrestání.

Dne 18. července 2022 přijali nymburští policisté oznámení týkající se výroků sdělených představitelem vedení města Poděbrady na Zastupitelstvu města konaného dne 22. června 2022.

Z důvodu podjatosti (z předejití námitky podjatosti) byl spisový materiál dne 21. července 2022 postoupen Územnímu odboru Mladá Boleslav – oddělení hospodářské kriminality, které v dané záležitosti zahájilo úkony trestního řízení pro možné podezření z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práva svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku.

V dané věci, na základě provedení nezbytných policejních úkonů, sdělili následně kriminalisté 62letému muži ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření z přečinu podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, pro který byl případ prověřován. Po jeho ukončení byl spisový materiál, s návrhem na potrestání, postoupen státnímu zastupitelství.

Dne 18. srpna 2022 Okresní státní zastupitelství v Nymburce trestní stíhání 62letého muže podmíněně odložilo podání návrhu na potrestání, kdy bylo zejména přihlédnuto zejména k doznání dotčené osoby, její dosavadní bezúhonnosti a složení finanční částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
2. září 2022

Přerušení dodávky pitné vody

09.09. 2022

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu výměny sekčních uzávěrů po městě a uzávěrů pro přepojení opravy vodovodního řadu v ul. Jičínská a ul. Máchova, Vám oznamujeme, že dne 10.9.2022 od 8.00 do 13.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce – v rozsahu od lokality Babín směrem k nádraží Nymburk město, a ul. Velkých Valů směrem k hlavnímu nádraží Nymburk, vč. lokality V Lodici (viz. přiložená mapa).

Odstávka se netýká: Nymburk – centrum města, Zálabí, staré sídliště Nymburk, Jankovice, Drahelické Předměstí, Labská Terasa, Drahelice.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o předzásobení vodou a současně se omlouvá za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku části ulice Máchova a Jičínská

23.08. 2022

Z důvodu opravy vodovodního a kanalizačního řadu bude v termínu od středy 24. 8. do soboty 1. 10. 2022 uzavřena část ulic Máchova a Jičínská.

Více informací i mapu naleznete v Dopravně inženýrském opatření ZDEZDE.

Přerušení dodávky teplé vody

15.08. 2022

Vážení odběratelé tepla, z důvodu nutné úpravy technologie na zdroji tepla v Nymburce, bude ve středu dne 17. 8. 2022 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod přerušena dodávka teplé vody pro všechny odběratele tepla, kteří jsou napojení na rozvod CZT Nymburk.

Omlouváme se za způsobenou nepříjemnost a děkujeme za pochopení

Bezpečně na cyklostezce

12.08. 2022

foto-přehled

Ve spolupráci s BESIP byly v rámci prázdninových měsíců uspořádány tři preventivní akce se zaměřením na bezpečnost cyklistů. Policejní preventistka a pracovnice BESIP k této aktivitě vybraly cyklostezku v Nymburce u místních hradeb. Preventivní stánek mnohokrát přilákal cyklisty i bez našeho oslovení. Kromě rad, jak se chovat bezpečně v silničním provozu a připomenutí pravidel chování na cyklostezce, si cyklisté mohli vyzkoušet „alkoholové“ brýle, které simulují stav opilosti v hodnotě 2,5 promile alkoholu, nebo brýle simulující únavový syndrom. Překážkovou dráhu s těmito pomůckami pak zvládali dost obtížně, ale všichni se u této aktivity pobavili.

Pro malé cyklisty a chodce jsme měly připraveny testy z dopravní výchovy a lákadlem bylo kolo štěstí, kde si po zatočení vybrali otázku, jak jinak, než s dopravní tématikou. Každý pak za svou snahu odcházel s drobnou odměnou, většinou s reflexním páskem či samolepkou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V průběhu těchto akcí jsme ale zjistily, že mnoho cyklistů a chodců neví, že stezka pro chodce a cyklisty je brána jako komunikace IV. třídy, tedy se na ní vztahují pravidla stejně jako na silnice jiné kategorie. To znamená, že chodci se při pohybu na takové stezce musí pohybovat po LEVÉ straně ve směru chůze, stejně tak bruslaři, kteří jsou dle zákona považováni za chodce!!! Vpravo se mohou chodci pohybovat pouze, pokud jdou v útvaru jako skupina.
Odůvodnění tohoto pravidla lze dohledat v „Zásadách bezpečné jízdy“, kde je uvedeno, že každý účastník musí mít přehled o tom, co se před ním děje. Tedy, když půjde chodec po správné straně stezky (levé) uvidí cyklistu, který jede proti němu v opačném směru a mohou se navzájem bezpečně vyhnout.

Přes messenger jí kontaktovala známá, byl to však hacker

11.08. 2022

foto-přehled

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z podvodu prostřednictvím aplikace messenger. Buďte obezřetní, kdo a proč vás kontaktuje.

Na policisty se v minulých dnech obrátila žena, která se stala obětí útoku neznámého hackera . . .

Podvedenou ženu kontaktovala prostřednictvím aplikace messenger dlouholetá kamarádka, která ji požádala o zaslání svého telefonního čísla z důvodu soutěže, do které je zapojeno více lidí. Po zaslání čísla jí na mobilní telefon přišla sms doslovného znění: „Dobrý den, nenechte nikoho zneužít své heslo, nikomu ho nesdělujte, k dokončení platby z vašeho kreditu /faktury/ u vašeho tlf. čísla xxx xxx xxx na částku 1 120 Kč u platební brány APS je heslo xx xx same. Váš T- mobile.“

02.08. 2022

foto-přehled

Ve čtvrtek 9.6.2022 se konal ve školním policejním středisku v Sadské společný výcvik policejních hlídek a posádek záchranné služby. Vzájemnou spolupráci si tak mohli přítomní vyzkoušet v 7 různých modelových situacích - např. ohrožování posádky agresorem s nožem, domácí hádka, tonutí osob, indispozice v osobním vozidle, střelba ve stanovém táboře. Výcviku se zúčastnili i dva naši strážníci a dle hodnocení policejních instruktorů si vedli velmi dobře.

Ve správný čas na správném místě

02.08. 2022

foto-přehled

V sobotu 25.6.2022 ve 20:26 si všimla operátorka kamerového systému, že mladý muž před hlavním nádražím hledá, které jízdní kolo je v kolostavu odemčené, následně si vybírá oranžové a odjíždí na něm směrem do ul. Petra Bezruče. Hlídka ihned vyjela do této oblasti, aby vyvedeného cyklistu zkontrolovala. Před prodejnou Albert našli strážníci toto kolo opřené. Po několika minutách přišel z prodejny muž, na kterého strážníci čekali. Nevyšel však sám, vzápětí za ním vyběhl pracovník bezpečnostní služby a oznámil hlídce, že v prodejně tento muž odcizil zboží. Čtyřiadvacetiletý muž otevřel batoh a vyndal z něho zboží v hodnotě více než 1000,-Kč, které si bez zaplacení odnesl z oddělení s drogérií. Muž se k oběma skutkům přiznal. Případ byl vyřešen několikatisícovou pokutou v příkazním řízení na místě. Jízdní kolo značky Author si majitel vyzvedl na služebně městské policie.

image image 1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla