Aktuality

Varování před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje

29.04. 2024

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

Více v aktualitě.

Přerušení dodávky pitné vody

23.04. 2024

foto-přehled

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu poruchy sekčního uzávěru na vodovodním řadu DN 300 v ul. Za Dráhou Vám oznamujeme, že dne 24. 04. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce - sídliště Jankovice a v obcích Kamenné Zboží, Dvory, Veleliby a Čilec.

Na starém sídlišti může po dobu odstávky dojít k poklesu tlaku v nejvyšších patrech bytových domů.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o předzásobení vodou a současně se omlouvá za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Odstávka pitné vody dne 21.03.2024 (Habeš)

20.03. 2024

foto-přehled

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu poruchy uzávěru na vodovodním řadu v ul. Nádražní, Vám oznamujeme, že dne 21.3.2024 od 13.00 hodin do 15.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce – Habeš (viz. přiložená mapa).

Odstávka se netýká: Nymburk – centrum města, Zálabí, staré sídliště Nymburk, Jankovice, Drahelické Předměstí, Labská Terasa, Drahelice.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o předzásobení vodou a současně se omlouvá za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přerušení dodávky pitné vody

22.02. 2024

foto-přehled

Z důvodu havárie na vodovodním řadu v křižovatce ul. Husova a 2. května bude dnes 22. 2. 2024 od 13:00 hod. do 15:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v Nymburce - Habeši (od lokality Babín směrem k ul. Boleslavská tř., od ul. Velké Valy směrem k hlavnímu nádraží vč. lokality V Lodici) - viz přiložená mapa

Odstávka se netýká: Centrum, Zálabí, Staré sídliště, Jankovice, Drahelické Předměstí, Labské Terasy, Drahelice

Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Havárie vodovodního řádu v Drahelicích a na Labských Terasách

25.01. 2024

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu havárie na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce v Drahelicích a na Labských Terasách dne 25. 1. 2024 od 7:30 hod. do 15:00 hodin. Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Žoha Martin
vedoucí střediska Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přerušení dodávky pitné vody v ulici Šeříková

18.01. 2024

Vážení odběratelé pitné vody, z důvodu havárie na vodovodním řadu v Nymburce je přerušena dodávka pitné vody v ulici Šeříková čp. 2129-2132 dnes 18. 01. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin.
Omlouváme se za způsobené problémy.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Uzavření mostků u AFK a v ulici U Starého Labe

06.01. 2024

Z důvodu zaplavení mostků u AFK a v ulici U Starého Labe vás informujeme o jejich uzavření. Dále nedoporučujeme z důvodu podmáčení terénu vstup do lokality Parku Ostrov.

Odvolán II. stupeň povodňové aktivity

29.12. 2023

Dnes ráno byl odvolán II. stupeň povodňové aktivity v ORP Nymburk a ve městě.
Cyklostezka pod Šafaříkovým mlýnem je otevřena.
Mostky na Ostrově zůstávají uzavřeny až do prověření jejich technického stavu.
Nadále žádáme občany o obezřetnost při pohybu kolem řeky. Z důvodu podmáčeného terénu v Parku Ostrov může docházet k vývratům stromů.

Vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity

26.12. 2023

Z důvodu rozlivu Labe z koryta vodního toku byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Aktuálně nehrozí akutní nebezpečí.
Prosíme občany, aby se z důvodu vlastní bezpečnosti nepřibližovali k rozvodněnému toku řeky.
Neprůjezdný je mostek v ulici U Starého Labe a cyklostezka pod Šafaříkovým mlýnem.
V pohotovosti jsou dobrovolní hasiči, městská policie, krizové řízení městského úřadu i technické služby a celou situaci monitorují.

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

26.12. 2023

Z důvodu podmáčeného terénu a nebezpečí pádu stromů nedoporučujeme vstupovat do Parku Ostrov v blízkosti Starého Labe.

V průběhu dne může docházet k uzavření jednotlivých mostků v této lokalitě.

Dbejte zvýšené opatrnosti.

1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla