Městská Policie

Městská policie je tu pro Vás nepřetržitě po dobu 24 hod. denně.


Městská policie aktuality

Muž požádal strážníky o pomoc z důvodu obavy o život své sestry

02.08. 2022

Dne 16.9.2021 ve večerních hodinách přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, ve kterém muž z Mělníka vyjádřil obavu o svou dvaaosmdesátiletou sestru. Dle sdělení oznamovatele jí každý den pravidelně telefonicky kontaktuje a dnes se mu dlouhou dobu neozývá. Dále uvedl, že sestra je diabetička a může být v ohrožení života. Strážníci vyjeli ihned na uvedenou adresu, kde jim nikdo neotevíral. Dostali se tedy přes oplocení, posvítili do okna a uviděli vedle vstupních dveří na zemi seniorku ležet. Protože se jednalo o důvodnou obavu z ohrožení života, dostali se strážníci k nehybné ženě do domu oknem. Následně přivolali k ženě v bezvědomí lékařskou službu a poskytli jí nezbytnou součinnost. Hlídka byt zabezpečila a informovala o celé události oznamovatele.

Více respektu a ohleduplnosti

02.08. 2022

Ve čtvrtek 17.2.2022 provedla hlídka městské policie kontrolu všech parkovišť vyhrazených pro vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Strážníci na těchto místech zjistili tři vozidla, která nebyla řádně označena. Městská policie upozorňuje, že od 1.1.2022 nelze tento přestupek řešit na místě domluvou a řidič, který na těchto místech neoprávněně zaparkuje, bude potrestán pokutou příkazem na místě do výše 2 500 Kč a dvěma body do registru řidičů. Prosíme o respekt k osobám se zdravotním postižením, svým bezohledným parkováním jim můžete způsobit nemalé komplikace.

02.08. 2022

K častým problémům na nymburských sídlištích patří odložený starý nábytek nebo stavební materiál na veřejném prostranství. Jeden takový případ řešili v neděli 27.2.2022 městští strážníci v ul. Zbožská. Pracovníci stavební firmy odložili vybourané bytové jádro přímo vedle panelového domu, kde zůstalo několik dnů. Hlídka městské policie zjistila majitele bytu, ve kterém se provádí rekonstrukce, a vyzvala ho k podání vysvětlení. Jedná se o podezření ze spáchání přestupku dle zákona o odpadech a porušení obecně závazné vyhlášky města Nymburk č.11/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Přestupek bude následně projednán na služebně městské policie.

02.08. 2022

Případ napadeného muže řešili v sobotu 5.3.2022 večer městští strážníci v prodejně Albert. Zákazníka, který si u automatu kupoval kávu, fyzicky napadli dva muži a snažili se mu vzít peněženku. Mladá dívka, která byla s útočníky na místě, celému incidentu přihlížela. Přivolaná hlídka útočníky a svědkyni dostihla a zjistila jejich totožnost. Podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití bude oznámeno správnímu orgánu.

Nymburk, město osvětlených cyklistů

02.08. 2022

V úterý 5.4.2022 v čase 04:30-6:30 kontrolovali strážníci městské policie cyklisty. Předmětem ranní kontroly bylo řádné osvětlení jízdního kola za snížené viditelnosti. Celá akce, do které bylo zapojeno devět strážníků, probíhala pod dohledem starosty města. Hlídky byly rozmístěny v ul. Tyršova, ul. Zbožská, ul. Dvorská a před hlavním nádražím. Celkem bylo zkontrolováno 140 spěchajících cyklistů. Z tohoto počtu pouhých 7 osob nemělo řádné osvětlení. Strážníci v těchto případech vyřešili přestupky domluvou s upozorněním, že při opakovaném zjištění tohoto přestupku hrozí pokuta na místě do výše 2 000 Kč. Vzorní cyklisté byli hlídkou odměněni reflexní páskou. Při takových ranních kontrolách potkáte městské strážníky v průběhu měsíce dubna opakovaně.

02.08. 2022

V sobotu 21.5.2022 dostala hlídka městské policie za úkol zajistit jízdní kolo, které zůstalo v prodejně Albert po pádu cyklisty, a vyrozumět o jeho zajištění cyklistu hospitalizovaného v nymburské nemocnici. Při prohlídce kola však strážníci zjistili, že se jedná o jízdní kolo Author, které bylo předchozí den odcizeno v ul. Zámečnická. A tak se rázem ze zraněného cyklisty stala osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Případem se zabývají kolegové z Policie České republiky.

Městská policie dětem

02.08. 2022

Letošní Den dětí se městská policie snažila zpříjemnit malým posluchačům v Mateřské školce Adélka a na akci Radnice dětem v Parku pod hradbami.

Černý pasažér na útěku

02.08. 2022

V pátek 10.6.2022 v 7:15 byla přivolána hlídka městské policie do vlaku ve stanici hlavní nádraží, kde se nacházela osoba bez platné jízdenky. Černého pasažéra, který se dal mezitím na útěk, dostihli strážníci v ul. Masarykova. Hlídka zjistila totožnost cestujícího a potřebné údaje předala průvodčímu ČD.

Kamerový systém strážníkům pomáhá

02.08. 2022

V sobotu 18.6.2022 v 19:00 přijali strážníci městské policie telefonické oznámení o krádeži jízdního kola u prodejny Albert. Na kamerovém záznamu byly zjištěny dvě osoby, které odeply rychloupínací šroub a odnesly jízdní kolo z místa. Majitel tak našel v kolostavu pouze uzamčené přední kolo. Při kontrole okolí bylo ukradené jízdní kolo nalezeno a vráceno majiteli. Strážníci dle kamerových záběrů osoby poznali, a protože se jeden z pachatelů již v minulosti dopustil majetkové trestné činnosti, oznámili podezření z trestného činu krádeže Policii ČR.
O několik hodin později si všiml operátor kamerového systému, že ul. Šeříková běží tři mladíci a dva z nich s sebou nesou přenosné dopravní značky. Toto značení následně vhodili do Lidušky v ul. Široká. Strážníci dostihli mladíky v ul. Letců R.A.F, kde se jim přiznali, že dopravní značky odnesli ze staveniště na jankovickém sídlišti. Z důvodu jejich nezletilosti a pozitivní dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, byli předáni zákonným zástupcům. Vzhledem k tomu, že stavební firma nepožadovala od aktérů tohoto jednání žádnou škodu, byly přestupky s oběma mladíky vyřešeny dne 20.6.2022 pokutou příkazem na místě.

Ve správný čas na správném místě

02.08. 2022

V sobotu 25.6.2022 ve 20:26 si všimla operátorka kamerového systému, že mladý muž před hlavním nádražím hledá, které jízdní kolo je v kolostavu odemčené, následně si vybírá oranžové a odjíždí na něm směrem do ul. Petra Bezruče. Hlídka ihned vyjela do této oblasti, aby vyvedeného cyklistu zkontrolovala. Před prodejnou Albert našli strážníci toto kolo opřené. Po několika minutách přišel z prodejny muž, na kterého strážníci čekali. Nevyšel však sám, vzápětí za ním vyběhl pracovník bezpečnostní služby a oznámil hlídce, že v prodejně tento muž odcizil zboží. Čtyřiadvacetiletý muž otevřel batoh a vyndal z něho zboží v hodnotě více než 1000,-Kč, které si bez zaplacení odnesl z oddělení s drogérií. Muž se k oběma skutkům přiznal. Případ byl vyřešen několikatisícovou pokutou v příkazním řízení na místě. Jízdní kolo značky Author si majitel vyzvedl na služebně městské policie.

1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla