Sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením potencionálně ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Dále sem spadají osoby žijící v sociálně znevýhodněném prostředí, jejichž práva a oprávněné zájmy jsou ohrožovány trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace, zamezují prohlubování potíží a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Katalog sociálních služeb

Odkaz ke stažení zde

Mapa poskytovatelů sociálních služeb

klikni na mapu pro detail

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla