Aktuality

Upozorňujeme na uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu (ulice: Maršála Koněva, Husova, Havlíčkova, 28. října a Hálkova)

09.03. 2023

Důvodem plánovaných uzavírek je rekonstrukce plynovodu, kdy opravy započnou v úterý 14 března 2023. Omezení je plánováno na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, a to nejpozději do 26. června. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Více v detailu aktuality

Kriminalisté prověřují loupežné přepadení

07.03. 2023

foto-přehled

Nymburští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu loupeže a porušování domovní svobody v souvislosti s případem, ke kterému došlo ve večerních hodinách 23. února 2023 v obci Písty.

Do jednoho z rodinných domů vnikl zatím neznámý maskovaný muž. Uvnitř domu se nacházela starší žena, které pachatel vyhrožoval zabitím, pokud mu nevydá šperky a peníze. Ženu následně napadl i fyzicky a způsobil jí zranění, s nímž byla následně převezena do nemocnice, kde je stále hospitalizována.

Kriminalisté od doby oznámení případu provádějí potřebné úkony trestního řízení a šetření, která by vedla k objasnění případu a ztotožnění muže, jenž se měl protiprávního jednání dopustit.

V této souvislosti by kriminalistům pomohly také informace od veřejnosti, zejména pak k muži, po kterém v tuto chvíli pátrají. Dle poškozené ženy se mělo jednat o muže zřejmě ve věku 30–35 let, podsadité postavy, vysokého cca 175 cm. Na sobě měl mít obnošenou teplákovou soupravu modré barvy s kapucí až do čela, hovořil východním přízvukem. Pokud někdo muže tohoto popisu viděl, ať kontaktuje policisty na lince 158.

Pokud se kriminalistům podaří zjistit totožnost muže, zadržet ho a obvinit, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
27. února 2023

Dopravně bezpečností akce na kontrolu rychlosti

22.02. 2023

foto-přehled

Nymburští dopravní policisté se v uplynulých 14ti dnech zaměřili na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti. V rámci celého okresu provedli několik desítek kontrol u řidičů vozidel a udělili několik blokových pokut. Největším pirátem silnic se ukázal řidič vozidla značky Volvo, který na nymburském obchvatu překročil nejvyšší povolenou rychlost o 69 km/h a policisté mu naměřili rychlost 159km/h!!! Na místě s ním bylo sepsáno oznámení o přestupku, které bude postoupeno ke správnímu řízení, kde mu hrozí zákaz řízení motorových vozidel v rozmezí od pul roku až jeden rok.
Obdobné akce celorepublikového, krajského, ale i okresního charakteru budou na našem okrese probíhat i v měsíci březnu. Jezděte opatrně!

Odstávka pitné vody dne 23.2.2023 (U Mrliny, V Babíně, Pstruhová, K Lávce, Kaprová, Osiková, Parmová, K Rusínku, Rohovská)

22.02. 2023

foto-přehled

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu havárie na přívodním potrubí (litina DN 400) z Babína do Nymburka, bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce v ulicích U Mrliny, V Babíně, Pstruhová, K Lávce, Kaprová, Osiková, Parmová, K Rusínku, Rohovská, dne 23. 2. 2023 od 8:30 hod. do 13:30 hodin.

Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Žoha Martin
vedoucí střediska

Přerušení dodávky pitné vody

03.02. 2023

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, oznamujeme Vám, že z důvodu velkého větru popadaly stromy na vedení vysokého napětí a v důsledku toho je odstávka pitné vody v Nymburce, a to v částech staré město, centrum města a Zálabí.

Dodávka pitné vody bude obnovena po opravě elektrického vedení společností ČEZ a. s.

Náhradní kontejner s pitnou vodou bude přistavěn v areálu nemocnice Nymburk.

VaK Nymburk

Aktualizováno: Odstávka pitné vody na starém sídlišti

21.12. 2022

Upozorňujeme, že z důvodu havárie na vodovodním řadu dojde dnes 21.12.2022 od 11 hodin do 17 hodin odstávce pitné vody na starém sídlišti.
Omlouváme se za způsobené problémy.

Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

VAK Nymburk a.s.

Pyrotechnici varují - silvestrovská zábavní pyrotechnika je nebezpečná !

20.12. 2022

foto-přehled

Konec roku s sebou vždy přináší zvýšený zájem veřejnosti o koupi výrobků zábavní pyrotechniky a tomu odpovídá i zvýšená nabídka obchodníků všech úrovní. Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí!

Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.

Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku!

Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.

Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky. Hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku neočekávaným výbuchem citlivých výbušných komponentů v průběhu rozebírání. Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku). Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku.

Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákoníku.

Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun!

Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!

Dodržujte proto při použití pyrotechnických výrobků následující zásady:

· Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky!

· Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku! Čtěte a dodržujte návod k použití.

· Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí! Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.

· Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.

· Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!

· Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!

· Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!

· Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů celsia!

· Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka!

· Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

· Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití!

Uvědomte si: Nedodržením těchto zásad můžete přivodit sobě nebo jiným lidem vážné zranění s doživotními následky, při velké smůle i smrt.

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

· Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg

třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

· V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

· Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

· Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.

Ověřovací označení „CE“ (Conformité Européenne)

Odstranit sníh a led z povrchu vozidla je jednou ze základních povinností řidiče!

14.12. 2022

foto-přehled

S ohledem na zimní počasí upozorňují policisté všechny řidiče motorových vozidel na povinnost, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Za porušení této povinnosti může být řidičům na místě uložena pokuta až 2 tisíce korun.

Policisté řidičům doporučují, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Pozornost by měli řidiči také věnovat zpětným zrcátkům, světlometům a očištění registrační značky.

I řidiči nákladních vozidel, a to zejména ti, co mají plachtovou střechu, musí věnovat pozornost tomu, zda se nevytvořil na plachtě led, který by mohl při odtržení způsobit vážné problémy na majetku či zdraví.

Ujížděl policistům. Nyní čelí několika obviněním.

14.12. 2022

foto-přehled

NYMBURK - Policisté obvinili 32letého řidiče BMW, který nezastavil policistům při silniční kontrole. Měl osmnáctiměsíční zákaz řízení motorových vozidel.

Násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizí věci - to je výčet trestných činů, z kterých policisté v těchto dnech obvinili 32letého muže.

Samotnému obvinění předcházela pouhá kontrola, kterou chtěli policisté u muže projíždějícího Kolínem, provést. Jeho reakce na zastavení byla ale zcela opačná - sešlápl plynový pedál a začal policistům, kteří jej začali okamžitě pronásledovat, ujíždět.

Muž za volantem BMW směřoval přes Velký Osek na dálnici D11 od Exitu 67 směrem na Prahu. Na zhruba 19,5 kilometru dálnice se ho snažila zastavit další hlídka, která svým vozem vytvořila na dálnici zátaras. Tomu se ale řidič vyhnul, na Exitu 18 sjel z dálnice a pokračoval po silnici č. II/611 směrem na obce Velenka a Sadská.

Následně po zhruba 50 metrech od obce Velenka zapnul ujíždějící řidič u svého vozidla výstražná světla a zpomaloval. Toho policisté využili a ze tří stran jej zablokovali. Svou další reakcí ale poškodil služební vozidlo a značně ohrozil policisty jak ve vozidle, tak i ty, kteří se jej snažili z vozu vytáhnout. Plně totiž sešlápl plyn a zátaras z policejních vozů prorazil.

Po několika stovkách metrů jej ale hlídky opětovně dojely a za použití donucovacích prostředků, kdy se ještě snažil z vozu utéct, zadržely. Orientační dechovou zkoušku, kterou u něho policisté provedli, měl negativní, test na přítomnost jiných psychoaktivních látek odmítl.

V průběhu své riskantní jízdy projížděl řidič BMW obcemi i 190 kilometrovou rychlostí, ohrozil desítky řidičů, a to i jízdou v protisměru, do kterého několikrát najel.

A důvod ujíždění před policisty? Na osmnáct měsíců měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, což si ve chvíli, kdy jej policisté chtěli zkontrolovat, uvědomil . . .

V případě, že jej soud uzná vinným z trestných činů, pro které je obviněn, hrozí mu až šestiletý trest odnětí svobody.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
1. prosince 2022

Záznam z palubní kamery policejního vozidla:
https://youtu.be/bUvR4WyL-AA

Přerušení dodávky pitné vody v centru města a na Zálabí

06.10. 2022

Vážení občané, z důvodu havárie sekčního uzávěru v Nymburce na Palackého třídě, oznamujeme, že dnes, 6.10.2022 od 12.00 do 17.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v centru města a na Zálabí. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádají všechny odběratele o předzásobení vodou a současně se omlouvají za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

image image 1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla