Aktuality

02.08. 2022

foto-přehled

K častým problémům na nymburských sídlištích patří odložený starý nábytek nebo stavební materiál na veřejném prostranství. Jeden takový případ řešili v neděli 27.2.2022 městští strážníci v ul. Zbožská. Pracovníci stavební firmy odložili vybourané bytové jádro přímo vedle panelového domu, kde zůstalo několik dnů. Hlídka městské policie zjistila majitele bytu, ve kterém se provádí rekonstrukce, a vyzvala ho k podání vysvětlení. Jedná se o podezření ze spáchání přestupku dle zákona o odpadech a porušení obecně závazné vyhlášky města Nymburk č.11/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Přestupek bude následně projednán na služebně městské policie.

Více respektu a ohleduplnosti

02.08. 2022

foto-přehled

Ve čtvrtek 17.2.2022 provedla hlídka městské policie kontrolu všech parkovišť vyhrazených pro vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Strážníci na těchto místech zjistili tři vozidla, která nebyla řádně označena. Městská policie upozorňuje, že od 1.1.2022 nelze tento přestupek řešit na místě domluvou a řidič, který na těchto místech neoprávněně zaparkuje, bude potrestán pokutou příkazem na místě do výše 2 500 Kč a dvěma body do registru řidičů. Prosíme o respekt k osobám se zdravotním postižením, svým bezohledným parkováním jim můžete způsobit nemalé komplikace.

Muž požádal strážníky o pomoc z důvodu obavy o život své sestry

02.08. 2022

Dne 16.9.2021 ve večerních hodinách přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, ve kterém muž z Mělníka vyjádřil obavu o svou dvaaosmdesátiletou sestru. Dle sdělení oznamovatele jí každý den pravidelně telefonicky kontaktuje a dnes se mu dlouhou dobu neozývá. Dále uvedl, že sestra je diabetička a může být v ohrožení života. Strážníci vyjeli ihned na uvedenou adresu, kde jim nikdo neotevíral. Dostali se tedy přes oplocení, posvítili do okna a uviděli vedle vstupních dveří na zemi seniorku ležet. Protože se jednalo o důvodnou obavu z ohrožení života, dostali se strážníci k nehybné ženě do domu oknem. Následně přivolali k ženě v bezvědomí lékařskou službu a poskytli jí nezbytnou součinnost. Hlídka byt zabezpečila a informovala o celé události oznamovatele.

Uzávěra komunikace - Oprava vozovky uzavře část Okružní ulice od 1. srpna

27.07. 2022

Od pondělí 1. srpna bude zcela uzavřen úsek Okružní ulice od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Letců R.A.F. Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Uzavírka je plánována na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, tedy do 21. srpna 2022. Objízdná trasa bude vedena ulicí Jurije Gagarina a dotkne se dvou linek PID, viz níže.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko

26.07. 2022

foto-přehled

Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze cítit kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko na desítky kilometrů daleko.
Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili zda nám volat na tísňové linky.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic Tyršova, Eliščina třída a U Staré sladovny

30.06. 2022

Z důvodu obnovy kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, bude uzavřena ulice Eliščina třída a část ulic Tyršova a U Staré sladovny. Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:
od 01.07.2022 do 15.07.2022 – I. etapa – uzavírka Eliščina třída + chodník Tyršova
od 16.07.2022 do 19.08.2022 – II. Etapa – ČUZ ul. Tyršova a zjednosměrnění ul. Tyršova, uzavírka chodníku Tyršova
od 20.08.2022 do 31.08.2022 – III. etapa – uzavírka parkoviště a chodníku u divadla

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku silnice č. I/38 (obchvat)

28.06. 2022

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy upozorňuje na uzavírku silnice č. I/38, v km staničení cca 61,400 – 66,150, Velké Zboží – Chvalovice, okres Nymburk, z důvodu realizace stavby – I/38 Velké Zboží – Chvalovice, v termínu od 30.06.2022 do 07.10.2022. Více informací v rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ

Přerušení dodávky pitné vody

09.06. 2022

foto-přehled

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu havárie sekčních uzávěrů v ul. Jičínská v Nymburce bude dnes 9. 6. 2022 od 12:30 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v těchto částech města:

od Babína po nádraží Město Nymburk
od Velkých Valů po Hlavní nádraží Nymburk


Omlouváme za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Upozorňujeme na závadu na veřejném osvětlení v ulici Pístecká

07.06. 2022

Část ulice Pístecké (v úseku mezi ulicemi Zálabská a Hořátevská) je bez veřejného osvětlení, a to z důvodu závady na kabelovém vedení. Termín opravy je v příštím týdnu.

Úsek bez veřejného osvětlení

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na částečnou uzavírku v ulici V Kolonii

03.06. 2022

Z důvodu výkopových prací (výstavba inženýrských sítí pro objekt p. č. 3504) bude uzavřena část ulice V Kolonii, a to v termínu od 3. 6. 2022–10. 6. 2022. Průjezdnost ulice bude v místě zachována – jedním jízdním pruhem.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

image image 1 2 3 4 5
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla