Aktuality

Upozorňujeme na závadu na veřejném osvětlení v ulici Pístecká

07.06. 2022

Část ulice Pístecké (v úseku mezi ulicemi Zálabská a Hořátevská) je bez veřejného osvětlení, a to z důvodu závady na kabelovém vedení. Termín opravy je v příštím týdnu.

Úsek bez veřejného osvětlení

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na částečnou uzavírku v ulici V Kolonii

03.06. 2022

Z důvodu výkopových prací (výstavba inženýrských sítí pro objekt p. č. 3504) bude uzavřena část ulice V Kolonii, a to v termínu od 3. 6. 2022–10. 6. 2022. Průjezdnost ulice bude v místě zachována – jedním jízdním pruhem.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Bezpečnostní akce na Nymbursku

26.05. 2022

foto-přehled

Do vyhlášené krajské dopravně bezpečnostní akce se minulý týden zapojili i policisté z Nymburského okresu. Kontroly byly zaměřeny nejen na dodržování správného předjíždění cyklistů, nebo naopak ze strany cyklistů na jejich správné chování, spojené i se zákazem požívání alkoholických nápojů, ale i na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona.Do akce bylo zapojeno celkem 31 policistů z Dopravního inspektorátu a Obvodních oddělení Policie ČR Nymburk. V průběhu dvou dnů bylo zkontrolováno celkem 240 vozidel a cyklistů. U 89 řidičů došlo ke spáchání přestupku, za který byli na místě vyřešeni blokovou pokutou.

Řídím, piju nealko pivo!

20.05. 2022

foto-přehled

Do celorepublikového projektu „Řídím, piju nealko pivo“ se tento týden zapojili i policisté z okresu Nymburk. Jde o spolupráci Policie ČR s Českým svazem pivovarů a sladoven. Policisté po provedení běžné silniční kontroly rozdali nealkoholické pivo těm řidičům, kteří neporušili žádné předpisy.  Smyslem tohoto projektu je upozornit řidiče na nebezpečí požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant a popř. využití možných alternativ, v tomto případě nealkoholického piva.

V Nymburce tato akce proběhla dne 18. května a za více jak dvě hodiny bylo zkontrolováno celkem 23 řidičů vozidel. Několik řidičů muselo být za své prohřešky sankcionováno dle platných zákonů, nicméně více bylo takových, kteří byli za své vzorné chování odměněni právě plechovkou nealko piva. 

POZOR! V části Jankovic zítra dopoledne nepoteče voda

11.05. 2022

Dodávka pitné vody bude přerušena v ulicích Jasmínová (celá), Růžová č. p. 2141 - 2144, Sadová č. p. 2133 - 2134, 2115 - 2120, Topolová - č. p. 2145 - 2152, 2139, 2140, MADOS č. p. 4008 ve čtvrtek 12. května od 9 do 11 hodin. Důvodem je havárie hydrantu. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele o maximální předzásobení se vodou na uvedenou dobu a současně se omlouvá za způsobené problémy. Upozorňuje, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic Jízdecká a Malé Valy

04.05. 2022

Z důvodu konání společenské akce (Múzy na Valech) dojde k uzavírce ulice Jízdecká a Malé Valy, a to v sobotu 25. června 2022 od 7 do 23.50 hodin.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic Jízdecká a Vodárenská

04.05. 2022

Z důvodu konání kulturní akce (festival Ve stínu Vodárenské věže) dojde k uzavírce ulice Vodárenská a části ulice Jízdecká, a to v sobotu 22. května 2022 od 7 do 22 hodin.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Zrušena zkouška sirén

03.05. 2022

foto-přehled

Ve středu 4. května 2022 bude z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR zrušena pravidelná zkouška sirén.

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku části Eliščiny třídy

28.04. 2022

Z důvodu konání kulturní akce dojde k částečné uzavírce Eliščiny třídy (Centrum), a to v úseku od Tyršovy ulice po křižovatku s ulicí U Staré sladovny. Termín uzavírky je v neděli 8. května od 13 do 15 hodin. Do ulice U Staré sladovny, v době omezení, bude umožněn průjezd z Boleslavské třídy.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Uzávěra komunikace - Upozorňujeme na uzavírku ulic Na Přístavě a Na Fortně

28.04. 2022

Z důvodu konání kulturní akce (Lodě na Labi) dojde k uzavírce ulice Na Fortně a části ulice Na Přístavě, a to od pátku 6. 5. do něděle 8. 5. 2022.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

image image 1 2 3 4 5 image image
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla